Kategoriarkiv: Udskriv Hvalpe

Udskriv Hvalpe

Udskriv Hvalpe

Udskriv Hvalpe
Mini Leksikon
1

Adfærd

Adfærd er de handlinger vi ser hunden udføre som f.eks. sidde, løbe, logre med halen, knurre, sove, dreje hovedet m. m . Adfærd er hundens handlemåde og ydre fremtræden. Forskelligartet adfærd kan bruges sammen for at udføre en bestemt funktion. En adfærd kan omvendt også anvendes i forskellige funktioner
Aggressivitet
Når hunden er aggressiv kan den udvise true og kampadfærd, den kan endda gå til angreb. Alt dette har til formål at holde et individ på afstand af situationer, hvor hunden forsvare sig selv, sin familie, eller noget som tilhører den eller sit territorium, Dette kaldes også ressourceforsvar.

Angst

Angst kan være redningen for den underlegne hund, hvis denne kan trække sig tilbage og/eller flygte.
Betingning
Enkelt fortalt betyder betingning, at påvirkningerne gennem indlæring erstattes af lydsignaler og tegn som f.eks. kommandoer, fløjt, kropsbevægelser, håndbevægelser.
Forstærkninger/Markør
Ved forstærkninger forstås den proces hvorved ønsket eller uønsket adfærd understreges. En positiv forstærkning/markør er det behagelige, som sker i det øjeblik, hunden gør det vi ønsker. Det vil sige at hunden udløser et markør ord for udført korrekt handling, og det belønnes med en godbid, eller bold .En negativ forstærkning er det ubehagelige, hunden oplever forbundet med en uønsket respons.

Indlæring af markør ord

Man starter med at finde et ord man normalt ikke bruger i daglig dagen, det skal ikke være dygtig da dette ord bliver brugt i mange andre sammenhæng, og det derfor ikke udløser en belønning hver gang, men det kunne være klick,super eller ci, når ordet er fundet så sætter man sig foran hunden, siger ordet og giver den så en godbid, så den forbinder dette ord med en godbid/belønning, når dette er gjort, så kan man bruge markør ordet i sin træning.
Afvænning
Ignorerer den uønskede adfærd eller afbryd den forbudte adfærd, og start forfra.
Når hunden afbrydes, skal den omgående have ros.
Påvirk hunden til at gøre noget den gerne må gøre
Når den ønskede adfærd udløses, skal hunden have sit markør ord, adfærd belønnes.
Mini Leksikon
2

Timing

Skal markør ordet have fuld effekt, skal markør ordet falde omgående, det vil sige inden for ½ sekund efter adfærden er udløst.
I forbindelse med indlæring bruger vi positiv forstærkning/markør. Vi skal huske på at forstærkning har forskellige *vigtighed* for forskellige hunde i forskellige situationer. Nogle hunde er glade for mad og for andre hunde er en bold en bedre forstærkning, berøring og venlig tale er også måder hvorved man forstærker den ønsket adfærd.

Funktionskredse

Funktionskredse er lukkede kredse med et bestemt mønster af forskellige former for adfærd, der tjener et bestemt formål som f.eks. at skaffe føde (jagt Funktionen),at forsvare territorium (forsvars Funktionen) m.m .Det er vigtig at huske, at hunden kun kan være i en Funktionskreds af gangen. Når man ser irrationel adfærd (overspringshandlinger) skyldes det at hunden er i tvivl om opgaven, og derfor ikke er i stand til at *vælge* Jagt funktionskredsen – Flok funktionskredsen – Forsvars funktionskredsen – Undersøgelse funktionskredsen

Generalisering

Når hunden har lært betydningen af et signal (kommando) i en sammenhæng, er det vigtig at man begynder at generalisere signalet, altså f.eks. indøve sit på gulvtæppe, fliser, græs indenfor og ude o.s.v

Instinkt

Instinkt er en medfødt evne til at udføre en færdig handling, som f.eks. når hvalpen selv er i stand til at opsøge tævens patter og die.
Lederskab
Den der tager initiativ og bestemmer, hvornår og hvordan tingene skal gøres, bliver også den der får lederskabet. Faste regler giver tryghed, men de skal praktiseres gennem kontakt, venlig kælen og aktiviteter.

Motivation

Motivation er det der for dyret til at gøre det, de gør. Trang, lyst og vilje motiverer hunden til at gøre forskellige ting. Motivation skabes af behov. Når vi arbejder med hunde, sørger vi at skabe det behov, der motiverer hunden til at vise den adfærd vi ønsker F.eks. at sidde, ligge og komme når vi kalder.
Mini Leksikon
3

Overføring

Nogle gange ønsker vi at vores hunde skal udføre nye handlinger i allerede indlærte situationer, som F.eks. indkald ved brug af hundens navn og måske senere ved brug af et fløjtesignal. For hunden er der tale om en ny situation (overføring) og man bør være bevidst om dette, således at hunden forvirres mindst muligt. Den lærer dog som regel hurtig
Påvirkninger
Påvirkninger eller stimuli er alt det hunden oplever. I almindelighed begynder en adfærd via påvirkning af en af sanserne: syn, hørelse, lygtesansen etc.

Når hunden ser en bold der triller

, løber efter og griber den, er det boldens bevægelse der via synet har påvirket og udløst adfærden, der tilsammen består i at løbe efter og fange (aktiv påvirkning). Påvirkninger er alt det der sker rundt om hunden, uden at den nødvendigvis reagerer på det (neutrale påvirkninger). Ved indlæring anvender vi aktiv påvirkninger, der lettest udløser den adfærd vi ønsker. Vi påvirker hunden til at sidde ved at holde en godbid over dens hoved, når den sidder udløser vi godbidden. Vi hat lavet en indlæring gennem forstærkning.
Sanserne
Hunden oplever omgivelserne omkring den (og dermed påvirkningerne) ved hjælp af dens sanseorganer. Jo vigtigere for hunden informationen er, jo flere celler har den pågældende sans til at opfatte den med. I hjernen findes forskellige centre for lugtesansen, hørelsen, synet og følesansen. Lugtesansen er hundens vigtigste sans.
Signaler
Adfærd såsom kropsattituder, bevægelse, lyde, lugte m.v. kaldes signaler. Der kan f.eks. være høj haleføring, korte mundvige, knurren, snudepuf eller urinmarkering. Hunden kan såvel modtage som afsende signaler.
Med venlig hilsen
Lone Nielsen

Print Friendly, PDF & Email