About Lone Nielsen

Lone Nielsen : Toksværd Trænings pladsen ligger på Klokkergårdsvej 19 4684 Holmegaard ligger ved Næstved , jeg kan kontaktes på Telefon 55562880 eller Mobil 26858733, Jeg træner inde for hvalpepmotivation – unghunde – familiehunde-kørekort til hund – Lydighed LP 1 – Lydighed LP 2 og alm. lydighed, samt familie holde, gårtures hold, sommerleg og ridehus træning

Hundetræning Facebook :

Her er der mere skrevet af mig

Alle indlæg af Lone Nielsen

Lone Nielsen : Toksværd Trænings pladsen ligger på Klokkergårdsvej 19 4684 Holmegaard ligger ved Næstved , jeg kan kontaktes på Telefon 55562880 eller Mobil 26858733, Jeg træner inde for hvalpepmotivation – unghunde – familiehunde-kørekort til hund – Lydighed LP 1 – Lydighed LP 2 og alm. lydighed, samt familie holde, gårtures hold, sommerleg og ridehus træning

din hunds udvikling

din hunds udvikling

Her er der mulighed for at se hvordan din hund udvikler sig fra hvalpe til den gamle hund

din hunds udvikling

din hunds udvikling

din hunds udvikling

Hundens udvikling 0 – 3 uger

Fødsel- og sanse udviklings periode. Tæven skal have fred og ro, og have lov til at passe sine hvalpe så uforstyrret som overhovedet muligt. Hvalpene har rigeligt at gøre med at die, sove og holde sig varme. Det er af helt vital betydning at hvalpene har nærkontakt til de øvrige søskende, og ikke mindst deres mor. Når hvalpene nærmer sig 3 ugers alderen er det tid til at opdrætteren begynder at tage hvalpene op dagligt, og begynder prægningen af mennesker.

I de første uger er hvalpens centralnervesystem stort set inaktivt.

Hvalpene er modtagelige for meget få og enkle informationer, herunder tævens sindsstemning, lige som de reagerer på kulde og varme og er i stand til at regulere deres kropstemperatur ved at søge enten ind til eller væk fra søskende og tæven.

Tæven stimulerer hvalpene til urinering og afføring ved at slikke dem bagi. Tæven vil typisk spise hvalpenes afføring, hvilket man som opdrætter ikke skal bekymre sig videre om. Det er en helt naturlig adfærd,

Efter 10 – 14 dage

begynder hvalpene at få øjne, men er meget dårligt seende de første par uger efter at øjnene er åbnet.

Hvalpene kan lugte, høre og begynder at kravle for sidst i perioden at kunne gå.

Det er yderst vigtigt, at hvalpen selv får lov til at søge og arbejde sig frem til tævens dievorter. Dette danner grundlaget for søgeudviklingen senere i hundens liv.

3 – 5 uger Flok prægnings periode

Denne periode kaldes for prægnings fasen, fordi det er her hvalpen bl.a. lærer hvilken art den tilhører. Hvalpen skal således lære, at den tilhører arten hunde, men at den også skal accepterer mennesket som en del af dens flok, derfor skal opdrætteren nu dagligt håndtere hvalpene. Opdrætteren bør tage hvalpen fra flokken, og i fred og ro nusse, kæle, tale med den. Dette giver også opdrætteren en mulighed for at undersøge om hvalpen er sund og rask. Jo mere kontakt med venlige mennesker, både børn og voksne, får i denne periode jo bedre

5 – 7 uger

Social tilpasningsperiode

Det er i denne periode at hvalpene begynder at finde hierarkiet i flokken. De begynder at lege voldsommere. Dominans og underkastelses legene begynder i denne periode, hvilket er en vigtig del af hundens socialisering

Tæven påtager opdrage hvalpene.

Tæven kan f.eks. placere et kødben eller andet lækkert i midten af flokken, hvor efter hun typisk afventer hvalpenes reaktion. Den første hvalp som rent instinktivt forsøger at tage benet vil straks blive sat på plads af tæven. Selv om det kan virke voldsomt, er det en nødvendig del at hvalpens indlæring omkring flokadfærd og rangorden i flokken. .Interessen for lugte øges, da hvalpen begynder at indtage fast føde. Lugtesansen trænes i denne periode, og hvalpen er nu i stand til at søge efter godbidder.

6 ugers alderen

Omkring 6 ugers alderen udvikles interessen til at bringe bytte tilbage til mennesket. F.eks. vil det at jagte en tennisbold være noget som hvalpen vil have både stor glæde af, og samtidigt vil det være en god måde til indlæring af jagtinstinktet. Det skal dog bemærkes at der kan være stor forskel på de enkelte hvalpes motivation til at jage.

Hvalpens øjne og ører

er nu fuldt udviklede, og dens motorik bør være veludviklet.

For hvalpens udvikling er det vigtigt at den præsenteres for spændende opgaver. F.eks. er en ½liters sodavandsflaske fyldt med mad en glimrende måde at stimulere hvalpen på. Opgaverne må ikke være for svære, da hvalpens initiativ ikke må dræbes. hvalpene bør dagligt få lov til at gå på opdagelse i haven.

7 – 12 uger Leder prægnigs periode

Hvalpes lederprægning udvikles i denne periode. Hvalpen er nu kommet så langt i dens mentale udvikling, at egentligt indlæring/træning kan påbegyndes. Igen er der vigtigt ikke at stille hvalpen overfor opgaver den ikke kan løse, da dette kan dræbe dens initiativ. Hvalpen har brug for succesoplevelser, som vil medvirke til at stimulere dens initiativ til løsning af opgaver i fremtiden.

Det er vigtigt at hvalpen får så mange positive oplevelser som overhovedet muligt i denne periode, da den lagrer disse oplevelser som varige erindringer. Det vil sige at når hvalpen er blevet voksen, vil den stadigt bruge de erindringsbilleder den har fået som hvalp i lignende situationer. Gode erindringsbilleder giver en glad og rolig hund, mens dårlige eller ingen erindringsbilleder vil give en angst og urolig voksen hund.

Det en hvalp lære op til 16 uger, det husker den resten af livet

De medfødte anlæg er nu i en hastig udvikling, og hvalpen er meget modtagelig for social tilpasning.

Den vigtige prægning skal fortsætte både i og udenfor hvalpens nye hjem. Lad hvalpen hilse på venlige, fremmede mennesker med forskelligt udseende, både børn og voksne, folk med fuldskæg, brillebærere, folk i kørestol, med stok o.s.v.

Lad også hvalpen stifte bekendtskab med andre husdyr. Det er en fordel hvis hunden hilser på dyr, som i forvejen er vant til hunde. I modsat fald kan hvalpen eller de andre dyr let blive forskrækkede. Kæl og snak beroligende til hvalpen mens den tager kontakt og undersøger det uvante. Hvalpen er naturlig nysgerrig og initiativrig, og vil gerne undersøge sine omgivelser.

Tag også hvalpen med ud fremmede steder og start miljøtræningen. Begynd med korte ture i rolige omgivelser. Det er vigtigt at hvalpen får mange positive oplevelser i forskellige omgivelser. Introducer gradvist hvalpen for nye miljøer. Lad hvalpen køre i bil, bus, tog o.s.v. Du bør også vænne hvalpen til bytrafik (cykler, biler, lastbiler o.s.v.), en gåtur på strøget og andre lignende steder vil også være en godt for din hvalp.

Hvalpens selvtillid vil vokse i takt med antallet af positive oplevelser den bliver præsenteret for, og hvalpen vil snart følge dig tillidsfulgt over alt hvor du færdes.

Lad også hvalpen gøre sine egne erfaringer, uden at få for meget hjælp. En hvalp som får disse positive oplevelser, vil være godt rustet til at færdes i vores samfund som voksen.

Information

du trygt tage den med ud efter den 8. uge. hvor den har fået den første vaccinering

3 – 4 måneder
Halve kønsmodnings periode

Mellem den 3. og 4. måned indtræffer den såkaldte halve kønsmodning, hvor en øget produktion af mandligt kønshormon (testosteron) både hos tæver og hanhund finder sted.

Både aggressivitet og dominans forøges i denne periode, og hvalpen vil naturligt forsøge at stige i hierarkiet, og udfordre andre i flokken. Denne periode kan til tider virke anstrengende, men håndteres hvalpen korrekt er besværet minimalt.

Man kan med fordel lave små samarbejdsøvelser med hvalpen, som vil styrke samarbejdet med floklederne og bekræfte det positive lederskab. Vær tålmodig og træn kun i korte sekvenser ad gangen.

Hvalpen påbegynder jagtlege

især med børnene, som til tider kan virke voldsomme. Hvalpens konstante jagten, og efterfølgende bid i arme og ben volder ofte problemer. Vær opmærksom på at legen ikke tager overhånd, og afbryd denne i tide. Sig “Nej!”, og afled hundens opmærksomhed, og engager den i en rolig aktivitet i stedet. I jagtlege træner hvalpen sine medfødte anlæg for jagt. Det er en god investering at lære børnene hvordan man bør lege med hvalpen, således at de ved hvad man må og hvad man bør undgå.

Hyrdehunde

vil instinktivt forsøge at genne flokken sammen. Hvis børnene eksempelvis leger i haven, vil hunden forsøge at genne dem sammen ved at nippe dem i rumpen, eller gø af dem for at holde flokken samlet. Det er altså ikke fordi hunden er ondskabsfuld, men en naturlig adfærd.

I denne periode skifter hvalpen også sine første tænder, hvorfor den tygger og gnaver en del. Sørg for at hvalpen har gode ting at tygge i for at lindre de ømme gummer, ellers finder den selv på noget.

4 – 7 måneder Rolig periode

Hvalpens hormonproduktion er stabiliseret hvorfor perioden betegnes som rolig. Hvalpen er meget modtagelig for indlæring. Det er ideelt at tage hvalpen med til hvalpetræning i denne periode.Dog ikke for store racer, som først får denne periode efter ca.12 md.

Den mest behagelige måde for hunden, og dermed også den mest effektive indlæringsmetode er at gøre træningen til en leg. Al indlæring bør være lystbetonet, det er den mest behagelige måde at lære på for både hund og ejer. Hunden husker lystbetonet indlæring, er mere motiveret for selv at prøve at løse opgaver.

Dette var lidt om din hunds udvikling i hvalpe stadiges

Følg os på Facebook

Udskriv Hvalpe

Udskriv Hvalpe

Udskriv Hvalpe
Mini Leksikon
1

Adfærd

Adfærd er de handlinger vi ser hunden udføre som f.eks. sidde, løbe, logre med halen, knurre, sove, dreje hovedet m. m . Adfærd er hundens handlemåde og ydre fremtræden. Forskelligartet adfærd kan bruges sammen for at udføre en bestemt funktion. En adfærd kan omvendt også anvendes i forskellige funktioner
Aggressivitet
Når hunden er aggressiv kan den udvise true og kampadfærd, den kan endda gå til angreb. Alt dette har til formål at holde et individ på afstand af situationer, hvor hunden forsvare sig selv, sin familie, eller noget som tilhører den eller sit territorium, Dette kaldes også ressourceforsvar.

Angst

Angst kan være redningen for den underlegne hund, hvis denne kan trække sig tilbage og/eller flygte.
Betingning
Enkelt fortalt betyder betingning, at påvirkningerne gennem indlæring erstattes af lydsignaler og tegn som f.eks. kommandoer, fløjt, kropsbevægelser, håndbevægelser.
Forstærkninger/Markør
Ved forstærkninger forstås den proces hvorved ønsket eller uønsket adfærd understreges. En positiv forstærkning/markør er det behagelige, som sker i det øjeblik, hunden gør det vi ønsker. Det vil sige at hunden udløser et markør ord for udført korrekt handling, og det belønnes med en godbid, eller bold .En negativ forstærkning er det ubehagelige, hunden oplever forbundet med en uønsket respons.

Indlæring af markør ord

Man starter med at finde et ord man normalt ikke bruger i daglig dagen, det skal ikke være dygtig da dette ord bliver brugt i mange andre sammenhæng, og det derfor ikke udløser en belønning hver gang, men det kunne være klick,super eller ci, når ordet er fundet så sætter man sig foran hunden, siger ordet og giver den så en godbid, så den forbinder dette ord med en godbid/belønning, når dette er gjort, så kan man bruge markør ordet i sin træning.
Afvænning
Ignorerer den uønskede adfærd eller afbryd den forbudte adfærd, og start forfra.
Når hunden afbrydes, skal den omgående have ros.
Påvirk hunden til at gøre noget den gerne må gøre
Når den ønskede adfærd udløses, skal hunden have sit markør ord, adfærd belønnes.
Mini Leksikon
2

Timing

Skal markør ordet have fuld effekt, skal markør ordet falde omgående, det vil sige inden for ½ sekund efter adfærden er udløst.
I forbindelse med indlæring bruger vi positiv forstærkning/markør. Vi skal huske på at forstærkning har forskellige *vigtighed* for forskellige hunde i forskellige situationer. Nogle hunde er glade for mad og for andre hunde er en bold en bedre forstærkning, berøring og venlig tale er også måder hvorved man forstærker den ønsket adfærd.

Funktionskredse

Funktionskredse er lukkede kredse med et bestemt mønster af forskellige former for adfærd, der tjener et bestemt formål som f.eks. at skaffe føde (jagt Funktionen),at forsvare territorium (forsvars Funktionen) m.m .Det er vigtig at huske, at hunden kun kan være i en Funktionskreds af gangen. Når man ser irrationel adfærd (overspringshandlinger) skyldes det at hunden er i tvivl om opgaven, og derfor ikke er i stand til at *vælge* Jagt funktionskredsen – Flok funktionskredsen – Forsvars funktionskredsen – Undersøgelse funktionskredsen

Generalisering

Når hunden har lært betydningen af et signal (kommando) i en sammenhæng, er det vigtig at man begynder at generalisere signalet, altså f.eks. indøve sit på gulvtæppe, fliser, græs indenfor og ude o.s.v

Instinkt

Instinkt er en medfødt evne til at udføre en færdig handling, som f.eks. når hvalpen selv er i stand til at opsøge tævens patter og die.
Lederskab
Den der tager initiativ og bestemmer, hvornår og hvordan tingene skal gøres, bliver også den der får lederskabet. Faste regler giver tryghed, men de skal praktiseres gennem kontakt, venlig kælen og aktiviteter.

Motivation

Motivation er det der for dyret til at gøre det, de gør. Trang, lyst og vilje motiverer hunden til at gøre forskellige ting. Motivation skabes af behov. Når vi arbejder med hunde, sørger vi at skabe det behov, der motiverer hunden til at vise den adfærd vi ønsker F.eks. at sidde, ligge og komme når vi kalder.
Mini Leksikon
3

Overføring

Nogle gange ønsker vi at vores hunde skal udføre nye handlinger i allerede indlærte situationer, som F.eks. indkald ved brug af hundens navn og måske senere ved brug af et fløjtesignal. For hunden er der tale om en ny situation (overføring) og man bør være bevidst om dette, således at hunden forvirres mindst muligt. Den lærer dog som regel hurtig
Påvirkninger
Påvirkninger eller stimuli er alt det hunden oplever. I almindelighed begynder en adfærd via påvirkning af en af sanserne: syn, hørelse, lygtesansen etc.

Når hunden ser en bold der triller

, løber efter og griber den, er det boldens bevægelse der via synet har påvirket og udløst adfærden, der tilsammen består i at løbe efter og fange (aktiv påvirkning). Påvirkninger er alt det der sker rundt om hunden, uden at den nødvendigvis reagerer på det (neutrale påvirkninger). Ved indlæring anvender vi aktiv påvirkninger, der lettest udløser den adfærd vi ønsker. Vi påvirker hunden til at sidde ved at holde en godbid over dens hoved, når den sidder udløser vi godbidden. Vi hat lavet en indlæring gennem forstærkning.
Sanserne
Hunden oplever omgivelserne omkring den (og dermed påvirkningerne) ved hjælp af dens sanseorganer. Jo vigtigere for hunden informationen er, jo flere celler har den pågældende sans til at opfatte den med. I hjernen findes forskellige centre for lugtesansen, hørelsen, synet og følesansen. Lugtesansen er hundens vigtigste sans.
Signaler
Adfærd såsom kropsattituder, bevægelse, lyde, lugte m.v. kaldes signaler. Der kan f.eks. være høj haleføring, korte mundvige, knurren, snudepuf eller urinmarkering. Hunden kan såvel modtage som afsende signaler.
Med venlig hilsen
Lone Nielsen